Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-19

Jämställdhet i Sveriges rockigaste kommun (TH 10)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bland företagen i Hultsfred finns det flera företag som tillhör de traditionella tillverkningsföretagen, där det är en dominans av manliga arbetskraft. På flera av dessa företag finns ett behov av arbetskraft, men det har inte alltid varit enkelt att rekrytera kvinnor till dessa arbeten och inte heller att få de anställda kvinnorna att stanna kvar i företagen.

Vad finns det för orsaker till att kvinnorna inte söker till eller inte stannar i företagen? Upplever anställda, tidigare anställda, fackföreningarna och företagsledningarna att företaget är jämställt? ehöver det ändras på något? Vad har man för syn på jämställdhet? Vilka företag är bra exempel? Vad är det som får kvinnor att söka till dessa företag och att stanna där?

Näringslivscentrum Hultsfred, Arbetsförmedlingen Hultsfred och Länsstyrelsen i Kalmar län har för avsikt att gemensamt arbeta fram en åtgärdsplan för att förbättra förutsättningarna på arbetsmarknaden i Hultsfred. Det första steget i detta arbete utgörs av en studie om nuläget.

Vi föreslår därför att en förstudie med ett jämställdhetsperspektiv genomförs. I studien bör fokuseras på de eventuella problem som finns för kvinnor och visa på de möjligheter som företagen erbjuder.

Syftet med studien är att ge företagen möjligheter att vidta åtgärder för att ytterligare förbättra kvinnornas arbetssituation, ur perspektiv som fysisk miljö och psykosocial miljö samt att få fram exempel på väl fungerande företag, som föregångare för andra företag.

Näringslivscentrum och Arbetsförmedlingen i Hultsfred kommer om så önskas att medverka vid urval av företag. Vi riktar oss framförallt till studenter som skriver examensarbeten (C- eller D-uppsats) inom sociologi personalvetenskap eller liknande.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.