Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-10

Överföra vårdinformation mellan olika datasystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sedan 1989 har Bergsjö Data utvecklat system för vårddokumentation och patientinformation. Samarbetet med användarna på hälsocentraler, sjukhusavdelningar och på privatkliniker är en viktig grundsten i utveckling av produkterna.

RAI (Resident Assessment Instrument) är ett frågeformulär riktat mot äldre som används av vårdpersonal. En tydlig dagstatus ges på de äldre som underlättar det dagliga arbetet. Detta skapar en kvalitetssäkrad vård för patienterna.
En önskan finns att integrera systemet RAI i vårdplaneringen. Tanken är att föra information från RAI in i omvårdnadsjournalen. Informationen läggs under olika sökord i vips-modellen (omvårdnadsjournalen).

Examensarbetet innebär att skapa den programmässiga kopplingen mellan RAI och omvårdnadsjournalen. Intressant är även att ta reda på hur RAI fungerar i det dagliga arbetet, göra en undersökning bland de som använder systemet.

Examensarbetet är ett utmärkt tillfälle för samarbete mellan utbildningarna vård och informatik.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.