Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-08-17

Utvärdering av ny teknik för avloppsbehandling i Hammarby Sjöstad

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Under perioden 2003-2005 testar Stockholm Vatten ny teknik för behandling av spillvatten från den nybyggda stadsdelen Hammarby Sjöstad. Sjöstaden har ett ambitiöst miljöprogram och i samarbete med de boende är målet att ta fram lösningar som möjliggör en resurseffektiv rening och kretslopp av näringsämnen.

Den nya tekniken testas för närvarande i en försöksanläggning bestående av fem olika pilotanläggningar. Under hösten 2004 kommer flera (5-6 st) parallella examensarbeten att bedrivas.

Ett av dessa är utvärdering av anaerob behandling i kombination med olika typer av efterbehandling.

De krav vi ställer på dig är att du läst kurser med inriktning på processteknik och gärna avloppsbehandling.

Arbetet utgörs till stor del av eget arbete med provtagning, driftsuppföljning och analyser.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.