Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-05-17

Signalomvandling i IP-telefoni

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
OM FÖRETAGET
Omnitor AB är ett kunskapsföretag som arbetar med informationsteknologi och funktionshinder. Vi skapar nya system som även kan användas av personer med funktionshinder. Vi arbetar både i och utanför Sverige med projekt och uppdrag, ett stort arbetsområde är dövas kommunikation.

BAKGRUND TILL PROJEKTET
Projekt T-hybrid är ett samarbete mellan Omnitor AB och University of Wisconsin, målet är att skapa en gateway för texttelefoner i IP-telefonitrafik. De senaste åren har infrastrukturen för telekommunikation börjat övergå till IP och andra digitala format och denna övergång har skapat problem för modem- och texttelefontrafik. Vid överföring av ljud i IP-trafik sker ofta förluster av datapaket, dessa förluster har ingen större påverkan på tal. När texttelefonitrafik skall överföras kan det dock bli problem med paketförluster och dess ljudutjämningstekniker.

För att undvika dessa problem bör texttelefonsignalerna avkodas till ren text, sedan bör denna text skickas över IP istället för att använda ljudströmmar med modemsignaler. Avkodningen skall göras i en gateway.

Detta är en ny strategi som aldrig blivit testad ännu.

SYFTE MED EXAMENSARBETET
- Att tillverka en kodare och avkodare i Java som omvandlar texttelefonens V.18-signaler till ren text och vice versa
- Att undersöka hur omvandlingen mellan text och V.18 skall ske utan teckenförluster vid stora datamängder
- Att undersöka hur V.18-signalerna klarar sig i ljudströmmar i IP-trafik och hur överföringen från IP-telefoni-gateway till T-hybrid-gateway kan göras robust

OM ANSÖKAN
Vi är öppna för en diskussion kring utformningen av examensarbetet. Vi är även intresserade av egna förslag kring samma ämnesområde.

Skicka din ansökan med email till Andreas Piirimets ([email protected]). Om du har frågor så är du välkommen att ringa Andreas på 0920-750 97.

Vi ser gärna att examensarbetet påbörjas senast under maj månad.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.