Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-08-09

Databasprojekt

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Mål med projektet
Målet med projektet är att utveckla ett databassystem innehållande verksamhetens behov av aktuella utvecklingsarbeten inom hälso- och sjukvården.

Bakgrund
Hälso- och sjukvården och Högskolan Dalarna har önskemål om att få en överblick över aktuella utvecklingsarbeten som det finns behov av och som kan ske i form av uppsatsarbeten som rör verksamhetens utveckling.
Det är också av intresse att få en kartläggning över hur hälso- och sjukvården, Högskolan och andra parter bidrar till utvecklingen inom regionen. Inom Högskolan grundar sig behovet av kartläggning ännu djupare, då det idag inte finns någon sammanställning över verksamhetens utvecklingsbehov och därmed relevanta uppsatsämnen. En sammanställning över utvecklingsbehov men också genomförda uppsatser och forskningsuppdrag är därför av stor vikt.
Detta system skall vara tillgängligt när studenter och lärare letar uppsatsämnen. Sammanställning bör finnas som ett eget system som sedan kan kopplas samman med intern databas och hälso- och sjukvårdens databas. Databasen innehållande högskolans uppgifter är också tänkt att i framtiden kopplas samman med andra högskolor och universitets likvärdiga databaser.

Genomförande
Examensarbetet kommer att resultera i att ett datasystem ska utvecklas som innehåller fakta om utvecklingsbehov för hälso och sjukvården och som även innehåller fakta om högskolans kompetens.
Detta för att högskolan har ett starkt behov av att själva ha en sammanställning över denna information varför man inte bör blanda in annan information som ligger utanför högskolan.
Hälso- och sjukvården har även ett behov av ta del av de uppsatser som är genomförda så att de kommer verksamheten till goda. Denna information bör också kopplas till högskolans databas och även till hälso- och sjukvårdens system.

Arbetet ska bedrivas i nära samarbete med HUD och sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Dalarna


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.