Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-02-20

Webbaserat stöd för diabetesvård

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
BAKGRUND
DiabIT är namnet på ett forskningsprojekt i samarbete mellan MDA-gruppen på IDA, Institutionen för datavetenskap på Linköpings universitet, och barnklinikerna i Linköping och Jönköping. DiabIT-projektet har som mål att utveckla bra IT-stöd för diabetesfamiljer och deras stödpersoner, t.ex. vårdpersonal. Tanken är att användarna ska få stöd av datorer på sätt som de har verklig nytta av. Därför kommer ett antal blivande användare medverka i designprocessen från och med februari 2004. Systemet kommer att testas och utvärderas både vad gäller generell användbarhet och vad det hjälpt användarna att uppnå. Examensarbetet är fokuserat på att ta fram en webbaserad prototyp.

FRÅGESTÄLLNINGAR
Problematik som kan komma i fråga för prototypen:
¿ Hur kan systemet ge patientinformation, utbildning och stöd på bra sätt?
¿ Hur kan man anpassa designen för olika användargrupper, individer och kontexter?
¿ Hur kan man stödja kommunikation mellan flera samarbetspartners i ett ärende?
¿ Hur kan man stödja ett gemensamt lärande och eventuella alternativa lärstilar (t.ex. bygga kunskapsträd)?
¿ Är det aktuellt att ge återkoppling på användarens inlärningskurva i förhållande till individuella mål?

GENOMFÖRANDE
Examensarbetet påbörjas i mars/april 2004 och förväntas avslutas i september. Arbetet innebär prototyputveckling i HTML och Java och ska innehålla möjligheter att i forskningssyfte logga användarnas aktivitet. Utvecklingsarbetet kan innefatta deltagande i användargruppers arbete. Detaljerad projektplan tas fram i samarbete med forskargruppen.

KVALIFIKATIONER
Javakunniga studerande med avsikt att utföra ett examensarbete på 20 poäng. Intresse för systemutveckling med användarmedverkan.

KARAKTÄR
Tvärvetenskaplig systemutveckling med fokus på design och programmering  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.