Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-02-06

Identifiering av polära läkemedelsmetaboliter med hjälp av LC-SPE-NMR

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbete på Läkemedelskemi, AstraZeneca R&D Lund
Introduktion
Identifiering av metaboliter och nedbrytningsprodukter av läkemedel är ett viktigt område inom läkemedelsforskningen. LC-MS är den gängse metoden på grund av de vanligtvis mycket låga koncentrationer av dessa ämnen, men på senare år har NMR spektroskopi blivit ett viktigt komplement tack vare tekniska framsteg vilket gjort NMR betydligt känsligare speciellt i kombination med andra analys- och separationsmetoder. Ett sådant nytt och känsligt verktyg är HPLC-SPE-NMR. Kortfattat så körs en HPLC-separation varefter de kromatografiskt separerade föreningarna fångas upp på olika SPE(solid-phase-extraction)-kolonner. Respektive förening elueras och överförs i ett deutererat lösningsmedel till mätcellen i NMR-spektrometern för strukturanalys. På AstraZeneca R&D Lund är LC-SPE kopplad till en 600 MHz NMR spektrometer.

Projektbeskrivning
Syftet med detta examensarbete är utveckla och optimera metoder för att studera polära metaboliter och nedbrytningsprodukter av läkemedel genom att variera och jämföra HPLC och SPE parametrar, kolonner och packningsmaterial. Optimeringsarbetet kan förenklas genom att använda datorbaserad experimentell design.
Examensarbetet omfattar 20 veckors arbete av forskningsarbete, självstudier och rapportskrivning. Projektet bör påbörjas i januari eller februari 2004.

Om du är intresserad eller vill veta mer kontakta Johan Evenäs 046-338346 eller Göran Carlström 046-337844, Läkemedelskemi, AstraZeneca R&D Lund.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.