Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-07-01

Överföring av pumploggar via mobilnätet till en central databas

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Patienter med avancerad Parkinson har ett behov av noggrann finjustering av sin medicinnivå. Om deras medicinering ligger för lågt drabbas de av stelhet, skakningar och smärta och om den ligger för högt har de problem att kontrollera sina kroppsrörelser (dyskinesi). Det så kallade terapeutiska fönstret för korrekt medicinering blir smalare allt eftersom sjukdomen framskrider. Man har visat att dessa så kallade on-off fluktuationer i avancerad Parkinson kan reduceras genom att hålla plasmakoncentrationen av medicin konstant och att detta kan åstadkommas genom tillförsel direkt till tarmen med hjälp av en pump. En utmaning vid användning av detta system är att snabbt hitta och bibehålla en optimal individuell pumpinställning med avseende på individuellt välbefinnande.

NeoPharma AB tillhandahåller ett pumpsystem för medicinering direkt till tarmen (Duodopa®). En klinisk studie, DIREQT är påbörjad, som jämför Duodopa med konventionell medicinering i tablettform, där elektroniska patientdagböcker från företaget Clinitrac AB används för att skatta patientens tillstånd. Data som insamlas i denna studie kommer att utgöra grunden för att undersöka hur individuella dagboksresultat kan användas för att optimera pumpinställningar och i förlängningen även till att skapa ett beslutsstödsystem för behandlande läkare. Clinitrac och NeoPharma har därför, med stöd av KK-stiftelsen, tillsammans med Högskolan Dalarna och Uppsala universitet startat projektet IDOL (Intelligent Duodopa On-Line) för att utveckla ett beslutsstödsystem för medicinering vid avancerad Parkinson. (Läs mer om IDOL på http://www.du.se/~jwe/bg.htm Även länkar till företagen kan hittas där). Inom ramen för detta projekt utannonseras ett förslag till examensarbete med följande inriktning:

Uppgift
Att designa och implementera samt integrera ett javaprogram för att koppla samman Duodopa-pumpen (Deltec Legacy) med Clinitrac-handdatorn (Siemens) så att pumploggen kan överföras till handdatorn för att skickas vidare via mobila telenätet till en central databas på Clinitrac. Även viss anpassning av befintligt javaprogram för att ta emot och lagra data på serversidan kommer att behövas. Sedan tidigare skickas dagboksdata till databasen över mobilnätet och erfarenhet av att koppla till andra externa enheter till handdatorn finns på Clinitrac. Idag överförs pumploggen via en seriekabel till en PC. Arbetet kommer att kräva förmåga till självständigt arbete, ett drivande arbetssätt samt såväl teknisk skicklighet som god kommunikationsförmåga för att sköta kontakterna med de inblandade företagen. Vi ser det som en merit att ha erfarenhet av projektarbete, tex genom att ha gått popen. Arbetet kommer att kräva resor till Clinitrac i Stockholm och till NeoPharma i Uppsala. Projektet står för resekostnaderna. Viss ersättning kan också komma att utgå för ett väl utfört arbete.

Kontaktperson/handledare på Högskolan Dalarna
Kontakta Jerker Westin [email protected] snarast, absolut senast före midsommar om du är intresserad av jobbet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.