Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-06-18

Uppdrag - livslångt lärande - effekt av pedagogik (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vilken effekt har ABB Industrigymnasiums pedagogik och arbetssätt ?

Uppdrag- livslångt lärande
Inhämta information om hur våra tidigare elever gått vidare i livet. Inhämta information om hur och vad av skolans arbetssätt och pedagogik har påverkat deras arbete och studier under åren efter studenten.
Arbetet ska dokumenteras i form av statistik och en analys. Analysen ska bygga på statistiken och samtal med elever, arbetsgivare och högskollektorer, där man gör jämförelse med elever som kommer från en mer traditionell gymnasieskola.
En bieffekt av arbetet bör vara en komplett adressförteckning och uppdaterade CV:n för var och en. Detta bör finnas på en ny hemsida med åtkomst för f.d. ABB-elever, kopplad till gymnasiernas hemsida (skolans ansvar att bygga sidan).

Vision
Efter avslutat examensjobb ska vi ha analyserat och dokumenterat vad som har hänt med alla våra studenter efter avslutade studier. Dokumenten ska ge svar på hur skolans program och arbetssätt har gett effekt på elevernas fortsatta liv både privat, vid högskolestudier och i arbetslivet. De ska också kunna fungera som statistiskt underlag för kvalitetsredovisningar och säljargument till framtida intressenter i skolan.

Historik
Sedan 1994 driver Svenska Kunskapshusen AB bl.a. ABB:s två gymnasieskolor i Västerås och Ludvika. Skolorna drivs enligt ett mer arbetslivsinriktat arbetssätt och ger eleverna både stort ansvar och stor frihet samtidigt som de ges ett mer omfattande gymnasieprogram med industriteknik inriktning.

Under åren har skolans popularitet medfört att de elever som går och gått på skolan haft en mer studieinriktad profil och höga betyg. De flesta har fortsatt sina studier på högskolan ibland efter att de arbetat ett eller två år på ABB.

Svenska Kunskapshusen AB vill nu göra en mer grundlig kartläggning av elevernas vägval och även utreda effekterna av de arbetsmetoder och arbetssätt som de fått med sig genom sina tre år på ABB gymnasierna.

Idag har ca 425 elever avslutat sina studier vid våra skolor.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.