Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-03-26

Gas in vitro metoden för att bättre beskriva den kemiska sammansättningen i Grovfoder

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Grovfodercentrum i Umeå är en dynamisk forskningsmiljö med en lång tradition av forskning och utveckling inom området odling och utfodring av grovfoder. För närvarande arbetar 16 forskare varav 6 doktorander med forskning i olika delar av kedjan från odling av grovfoder till produktion av mjölk och kött. Grovfodercentrum fungerar som en plattform för lösandet av större komplexa forskningsuppgifter. Vidare har centret till uppgift att med stor vetenskaplig bredd och i nära samarbete med näring och samhälle utveckla kunskapen om odling och utfodring av grovfoder (Besök gärna vår hemsida www-grovfodercentrum.slu.se).

Bakgrund
Inom forskningsområdet fodervärdering, riktas nu allt mer fokus på dynamiska parametrar så som nedbrytnings- och passagehastighet för att beskriva ett fodervärdet hos en råvara eller livsmedel. Avdelningen för husdjurskötsel bedriver sedan 1998 ett utvecklingsarbete av in vitro analyser av foder till idisslare. Vi kraftsamlar vår verksamhet till studier av den mikrobiella nedbrytningen i vommen. Vi har nu ett välfungerande gas in vitro laboratorium som utnyttjas i ett flertal forskning projekt.

Våra frågeställningar
Till vilken utsträckning kan man utnyttja gas in vitro kurvan för att beskriva den kemiska sammansättningen i vallfoder ur näringssynpunkt ?
Vilken tidpunkt är lämplig som slutpunkt för in vitro studier av vallfoder från tempererade områden ?

Arbetet består av ca 4 veckors litteraturstudier av teorin bakom gas in vitro metoder för att sen övergå till att göra försök med ett toppmodernt in vitro system. Arbetet redovisas på svenska i en institutionsrapport. De bearbetade resultaten skall senare publiceras på engelska som en poster med abstract vid ett internationellt symposium (Denna del ligger utanför ex-arbetet).

Handledare för arbetet är Agr. Mårten Hetta 090-786 94 47 och examinator är Agr Dr. Kjell Martinsson vid Avdelningen för husdjursskötsel, Institutionen för Norrländsk Jordbruksvetenskap  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.