Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-12-18

Jämställdhet i skola och undervisning (28)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Jämställdhet för personalen på skolorna på Gotland vill utredas i detta uppsatsförslag. Man vill utreda jämställdheten inte bara mellan kvinnor och män utan också mellan t.ex. lärare och rektor eller språklärare och gymnastiklärare. Jämställdheten i undervisningen är också något som vi på barn och utbildningsförvaltningen känner att vi vet alldeles för lite om.

Finns det jämställdhetsplaner på de gotländska skolorna? Hur kan man mäta jämställdhet? På vilka skolor på Gotland är jämställdheten bra resp. dålig? Vad kan man göra för att komma till rätta med problemet? Vilka metoder är bra för Gotland? Hur ser fördelningen mellan kvinnor och män ut på de gotländska skolorna? Finns det något samband med fördelningen och bra eller dålig jämställdhet? Uppfattas jämställdheten som ett problem ute på skolorna?

Syfte är att erhålla underlag för framtagande av jämställdhetsplan för skolorna på Gotland. Dessutom vill man utreda hur det står till med jämställdheten på de gotländska skolorna.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.