Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-05-20

Miljöplan = Miljöcertifiering (gh)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sundbyholms Golfbana är beläget i en mycket vacker och anrik trakt. Klubben känner ansvar för sin miljöpåverkan och ser vikten av en miljöplan. Här finns ett rikt djurliv, värdefulla kulturmarker o s v.
Hur påverkas örter, fågelliv mm av klubbens kemikalieanvändning. Klubben har tillgång till en extern handledare och ser Sala golfklubbs miljöplan som förlaga till detta exjobb.

http://sgf.golf.se/modules/page/ext/?moduleid=7&instanceid=9&id=661


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.