Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-08

Marknadsundersökning för lokal mat i Småland och på Öland (JN 12)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I våras tog LRF-sydost initiativet till en gemensam samling för ett 30-tal företrädare för livsmedelsproducenter, restauranger, butiker, turistnäring, organisationer och myndigheter. Syftet var att utröna intresset kring ett samarbete för att lyfta fram lokal mat i Småland och på Öland. Resultatet blev att LRF-riks anslog medel för en förstudie under hösten, som nu resulterat i ett utkast till projektansökan för en treårsperiod där huvudsyftet är underlätta producenters och konsumenters möte på en lokal livsmedelsmarknad. Genom tidigare arbeten och projekt, samt genom den allmänna debatten och undersökande verksamhet under hösten vet vi att intresset för lokala och spårbara livsmedel är stort.

Syftet med detta uppdrag är att undersöka konsumenternas önskemål om var man vill kunna köpa lokala livsmedel; är det på torget, i gårdsbutiker, i traditionella livsmedelsbutiker, på restauranger, eller? Hur stort är intresset? Hur stark är betalningsviljan? Kan man tänka sig att prenumerera på lokal mat? Vad ser man för mervärden? Hur viktigt är KRAV, ekologiskt odlat, lokalt odlat?


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.