Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-02-04

Batterihantering inom fordonsindustrin

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I takt med ökande miljömedvetenhet och oljepris ställs allt högre krav på fordonsindustrin att ta fram produkter med minskade C02 utsläpp. En väg att minska bilarnas C02 utsläpp är genom hybrid-teknologi (ex Toyota Prius). För att möjliggöra detta krävs batterier med mycket högre kapacitet än de som monteras in i dagens konventionella bilar. Detta ställer givetvis krav på utformningen av slutmonteringen av bilar.
Syftet med detta examensarbete är att utreda hur HV-batterier (High Volt) till hybridfordon ska hanteras och transporteras från inleverans i fabriken till presentation för montör, alt industrirobot, vid monteringslinan.

Examensarbetet kommer att behandla en rad olika frågeställningar, exempelvis:
• Hur ska batterierna transporteras internt? (truck, conveyor-system etc.)
• Vilka lagkrav och säkerhetsrisker påverkar hanteringen?
• Om och i sådana fall hur ska batterierna mellan-lagras?
• På vilka ställen i processen ska batterierna monteras in?
• Hur ska systemet hantera olika batteri varianter?

Examensarbetet kommer att genomföras under 20v på avdelningen för Monteringsteknik vid Linköpings Tekniska Högskola. Inom projektet kommer du främst att samarbeta och hämta information från en svensk fordonstillverkare, men du kommer även att ha kontakt med batteritillverkare och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP).

Du som söker bör ha inriktning M eller I. Även Y och F kan söka om intresse för produktion finns.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.