Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-09-27

Kungälv som Fairtrade City

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag: Kungälvs kommun
Kungälvs kommun är i en expansion fas . I dagsläget har kommunen ca 40 000 invånare och målet är att öka antalet med 10 000 till år 2020. Den största arbetsgivaren är kommunen, med sina ca 3000 anställda. Näringslivet i kommunen består av ca 2000 verksamma företag.


Bakgrund: Fairtrade City är en diplomering för kommuner som engagerar sig för rättvisemärkt konsumtion. Det innebär att kommunen lever upp till olike kriterier, som baseras på kommunens storlek. I diplomeringen ingår att kommunen även ska bedriva ett aktivt informationsarbete och uppvisa rättvisemärkta produkter i butiker och på arbetsplatser. Syftet är att det ska vara lätt för konsumenter att hitta etiska produkter i sin vardag. Detta kräver att kommun, näringsliv och frivilligorganisationer samarbetar. För att få en Fairtrade City diplomering krävs också att det ska finnas en styrgrupp som driver arbetet, utvärderar och arbetar för ständig förbättring. Denna styrgrupp bör bestå av kommunala tjänstemän, politiker, näringsliv och frivilligorganisationer.

Uppgift: I dagsläget har man i Kungälvs kommun sagt att man inte kommer att diplomera sig då det saknas politiker i styrgruppen. Man vill ändå arbeta enligt kriterierna och istället har man tillsatt en arbetsgrupp, bestående av intressenter inom kommunen och den privata sektorn. De kriterier som behöver uppfyllas för att nå en Fairtrade City är följande:

-Kommunhuset ska konsumera Rättvisemärkta produkter
-Kommunen ska kunna erbjuda Rättvisemärkta produkter inom kommunens avtal för så många livsmedelsprodukter som möjligt
-Ett utbud på minst 40 produkter fördelade på 5 butiker ska finnas
-Minst 20 arbetsplatser ska konsumera minst en Rättvisemärkt produkt
-Minst 4 kaféer, restauranger eller hotell ska servera Rättvisemärkt kaffe

Flera av dess kriterier uppfylls troligtvis redan inom kommunen.
Examensarbetet syftar till att undersöka vilka ekonomiska konsekvenser det skulle ha för olika intressenter att vara med i Fairtrade City Kungälv. De intressenter som bör tas tillhänsyn är kommun, näringsliv och invånare i Kungälv. T.ex. hur mycket skulle det kosta för en arbetsplats att byta ut sitt icke rättvisemärkta kaffe mot rättvisemärkt eller vad skulle det kosta för en butik att kunna erbjuda fler rättvisemärkta produkter? För en del företag kanske det till och med skulle kunna vara lönsamt att delta. Arbetet innebär även att göra en inventering i kommunen för att undersöka hur nära eller långt ifrån en diplomering Kungälv är.
En annan frågeställning som bör besvaras i examensarbetet är: Vilka mervärden finns för de olika intressenterna att arbeta för en Fairtrade City diplomering och hur kan detta användas i olika företags profileringar?

Följande moment bör alltså ingå i examensarbetet:
-Ekonomisk analys över kostnader för olika intressenter
-Intervjuer med näringsliv för att utreda profileringsmöjligheter
-Inventering av rättvisemärkta produkter som erbjuds inom kommunen

Examensarbete är lämpligt för dig/er som läser marknadsföring eller ekonomi med miljöinriktning.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.