Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-02

Funktion av plastförband

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Det finns en mängd komponenter som sätts fast med olika former av plastclips. För att säkerställa både funktion och kvalitet i komplettbil är det viktigt att kunna säkerställa förbandets funktion och dess prestanda allt eftersom ett projekt fortlöper. Det är även av stort intresse att korta ledtiden från ritbord till färdig bil. Genom att modellera plastförbandet och utsätta det för typiska belastningsfall kan utvecklingsprocessen förbättras. Antingen kan plastclipsen vara en integrerad detalj av en komponent eller ett fästelement.

Din uppgift
Syftet med arbetet är att ta fram en beräkningsmetod för belastade plastclips. Inverkan av temperatur skall beaktas. Huvudinnehållet kommer att vara:
- Litteraturstudie
- Termisk inverkan, dels på materialegenskaper och deformation
- Pull off krafter
- Provning, korrelering
- FEM analys
- Rapportskrivning och presentation

Kontakt
Johan Dahlberg, [email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.