Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-17

Projektutvecklare/utvärderare till Krearum

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Projektutvecklare/utvärderare till Krearum, Oskarshamn

Krearum, Oskarshamns kommun
Oskarshamn har en näringslivsstruktur där stora arbetsplatser dominerat under lång tid. Nyföretagandet är relativt lågt och en lokal kultur som främjar utveckling av eget företagande saknas. Kommunens utvecklingsplan har därför som övergripande mål att öka nyföretagandet.

För att stödja skolans roll i detta och utveckla elevers kreativitet och företagsamhet har kommunstyrelsen fattat beslutet att med hjälp av SKB:s mervärdessatsning starta projektet Oskarshamns Krearum (från och med våren 2010). Projekttiden är tre år och efter denna tid görs en utvärdering inför eventuell förlängning av projektet.

Mot bakgrund av projektdirektiven ställs följande övergripande målsättningar upp för projektet:

Krearum ska:
• stimulera barns och ungdomars kreativitet och företagsamhet genom hela skolsystemet, från förskolan till och med gymnasiet
• ge ungdomar ökade kunskaper om och egna erfarenheter av företagande
• låta barn och ungdomar få möta förebilder från det lokala näringslivet
• verka för ökad samverkan mellan näringsliv och skola
• bidra till näringslivsutveckling och ett bredare näringsliv
Krearumprojektet finansieras alltså genom mervärdesavtalet mellan Oskarshamns kommun och Svensk Kärnbränslehantering AB, men drivs formellt inom den kommunala barn- och utbildningsförvaltningen. Projektledaren och Krearum Center ryms i FöretagsCentrums lokaler.
Vidare projektinformation finns på www.krearum.se.

Syfte med arbetet
För att löpande kunna följa utvecklingen av projektet och identifiera utvecklingsmöjligheter behöver en nulägesbeskrivning samt en utvecklingsanalys göras under vårterminen 2011. Det handlar om att beskriva utgångspunkterna och de förutsättningar projektet startar under när det gäller exempelvis attityder till företagande/entreprenörskap hos lärare och elever eller näringslivets inställning till samverkan med skolan. Det är mycket värdefullt att få en extern genomlysning av projektet och input till projektledaren under resans gång för att uppnå maximal verkningsgrad.

Projektet i sin helhet behöver sedan utvärderas under vårterminen 2012 – alternativt senast under höstterminen 2012.


Tidsplan
En nulägesbeskrivning samt en utvecklingsanalys behöver göras under vårterminen 2011.

Projektet i sin helhet utvärderas under vårterminen/höstterminen 2012 inför ansökan om förlängning från och med 2013.


Kontaktperson
Projektledare, Henrik Jardbring,
c/o FöretagsCentrum
Båtgatan 5, Box 77
572 22 Oskarshamn
0491-76 44 91

[email protected]

www.krearum.se  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.