Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-24

Federation – samarbete över organisationsgränserna

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Analys, metodarbete, systemering, programmering
Bakgrund
Många organisationer har byggt sitt IT stöd med datorer kopplade via interna nätverk mot de egna servrarna i domänerna. De interna miljöerna har blivit isolerade öar där det krävs mycket manuellt arbete för att kommunicera med omvärlden.

Ett sätt att lösa denna utmaning är att sätta upp en federationslösning. En federation är jämförbar med en överenskommelse där olika tjänster (webbaserade applikationer) förlitar sig på en eller flera separata autentiseringstjänster. Tekniska lösningar finns idag men den praktiska användningen är en kommande utmaning.
Uppdrag
Examensarbetet ska
• Utreda och prova olika tekniker för federation (aktuella tekniker SAML, LDAP, X500, Open ID, SingleSign-On m m)
Målet är beskriva vilken funktionalitet som är möjlig att uppnå med dagens system, och föreslå lämpliga standarder för framtida projekt och kravställning mot leverantörer. Vi vill belysa lösningar för både identifiering och auktorisering.

• Undersöka hur andra organisationer arbetar med federationslösningar (intervjuer, rapporter m m)
Målet är att beskriva vilka organisationer som är tidiga med federationslösningar samt ge en bild av tillvägagångssätt ur ett verksamhetsperspektiv.

• Arbetet sker på plats på LKDATA
• Kontaktperson kommer att utses
• Testlabb kommer att finnas tillgängligt för att kunna genomföra arbetet.

Om LKDATA
LKDATA är affärsområdet för IT och kommunikation i Linköpings kommun. Vår affärsidé är att stödja och utveckla våra kunders verksamhet genom att kombinera kunskap om informationsteknologi och kunskap om kommunal verksamhet.
Med hög kompetens hos våra medarbetare samt unik kunskap om kommunens verksamhet, kan vi se till att våra kunder kan koncentrera resurserna på sin kärnverksamhet.

LKDATA:s primärmarknad är förvaltning, resultatenheter, bolag, stiftelser m.m. inom Linköpings kommun. Sekundärmarknaden är företag med stark anknytning till
primärmarknad samt övrig offentlig verksamhet inom Östergötland. LKDATA har ansvar för en av länets största IT-miljöer som bl.a. består av 230 fysiska servrar, 140 virtuella servrar, 20 TB lagring, 8500 administrativa konton, 25 000 elevkonton, 7 000 datorklienter och ansvarar för ca 5 000 telefonianknytningar. LKDATA:s servicedesk hanterar årligen ca 33 000 ärenden
LKDATA tillhandahåller även specifika konsulttjänster för verksamhetsutveckling, projektledning, webbteknik m.m.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.