Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-28

Panoramavy i kamerasystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
(Det är en klar fördel om du/ni går in och läser mer i detalj samt söker via vårt rekryteringsverktyg EasyCruit. Ni kommer förhoppningsvis dit om du går in på www.saabgroup.com ,Career at Saab, Vacancies. Sök sedan under busines area: Support and Services så finns rubr. ex.jobb där med uppgift om kontaktpersoner etc).

Här kommer en beskrivning:
Sektion Vetronics tillhörande Division Logtronics inom affärsområdet Support and Services, har lång erfarenhet av att utveckla, producera och leverera ”Battle Management” (BMS) utrustning. Denna utrustning består av datorer, displayer, kringutrustning och videosystem som levererats till en rad olika kunder. Produkterna är utformade för att klara de tuffaste miljöer då våra kunder ställer höga krav på tillförlitlighet och säkerhet.

Sektionen har även utvecklat datorsystem och kommunikationsenheter för soldatburna applikationer.


Teknikbakgrund
Saab tillverkar digitala kamerasystem för användning i bland annat stridsfordon. Ett av syftena med dessa system är att ge personalen möjlighet att 360 grader runt fordonet och kunna upptäcka eventuella hot.För att få en bättre överblick av omgivningen är det önskvärt att kunna skapa en panoramavy utifrån flera kameror.Uppgift
Examensarbetets preliminära uppgift är att studera möjliga metoder (algoritmer) för att skapa en panorama vy från flera fast monterade kameror, utvärdera dessa med avseende på prestanda och lämplighet för senare implementation i befintlig hårdvaruplattform, samt implementera en eller flera av dessa i en PC.

För att underlätta examensarbetet kan implementationen köras off-line, med förinspelad video, eller stillbilder som indata. Det är önskvärt att en realtidsdemonstrator tas fram, som ansluts till det befintliga kamerasystemet.

Den exakta uppgiften, avgränsningar och mål bestäms längre fram, lämpligen i samråd mellan examinator, examensarbetaren/examensarbetarna och handledare på Saab.

Formalia
Ämnesområden: Bildbehandling
Programvarumiljö: Förslagsvis Matlab eller C/C++

Lämplig studieinriktning: Civilingenjörsutbildning med inriktning mot bildbehandling, signalbehandling eller likn.

Antal studenter: 1-2

Tjänstgöringsort: Linköping, Malmslätt

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.