Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-10-24

Modularitet för Saab EDS markprodukter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Din arbetsplats
Electronic Defence Systems, ett affärsområde inom Saab, är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt system för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot.
Vi utvecklar och tillverkar radarsystem för ett stort antal olika användningsområden. För spaning och artillerilokalisering finns sedan ett antal år Giraffe AMB, SeaGiraffe AMB samt Arthur. Produkterna tillverkas i mycket korta serier, ofta mot kundspecifika krav.
Kostnad liksom ledtid för utveckling av liknade produkter är sådan att återvinning av konstruktioner och produkter är avgörande för att slutprodukten skall kunna erbjudas marknaden till rätt pris och i rätt tid. Marknaden eftersträvar också kortare leveranstider.

För att säkerställa detta kommer Saab EDS att genomföra aktiviteter för att öka:
• Modularitet
• Skalbarhet
• Återanvändningsbarhet
Som ett gott exempel i dessa sammanhang brukar Scania nämnas.

Detta exjobb utgör en delmängd av detta arbete. Exjobbet skall utföras med befintlig konfiguration av Giraffe AMB och Arthur som grund.
Projektet omfattar:
• Identifiera byggblock på olika systemnivå där fördelar kan nås med avseende på modularitet, skalbarhet och återanvändningsbarhet.
• Definiera typfall där olika typer av kundprojekt beskrivs i termer av förändringar och kundanpassningar.
• Definiera olika arbetssätt där förebyggande ej projektbundet byggsättsarbete vägs mot utveckling i kundprojekt.
• Ta fram en ekonomisk modell där kostnadspåverkan vid val av olika arbetssätt, byggblock och systemnivåer kan beräknas
• Jämföra och värdera olika scenarier utifrån den ekonomiska modellen där även ledtid beaktas
• Rekommendera för Saab EDS lämpligt alternativ

Målet är att:
• Tydliggöra de mekanismer som gör modularitet till en vinnare
• Ge Saab EDS verktyg för att göra bra val med avseende på modularitet

Examensarbetet är också öppet att modifiera och/eller avgränsa med hänsyn till intresse och inriktning.
Examensarbetet är tänkt för två studenter med omfattningen motsvarande vardera 30 hp. Vi tror att intresse för hur utvecklingsarbete drivs och hur värdet i en produkt byggs upp är en bra grund för spekulanter på detta examensarbete.

Att arbeta på Saab
Saab är ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare, något som alla medarbetare bidrar till.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. Saab har cirka 12 000 medarbetare. Försäljningsintäkterna uppgår till 23 miljarder kronor. Forskning och utveckling motsvarar nära 20 procent av omsättningen.
Kontaktpersoner
Jan Rydén
tfn: +46 31 794 9404
Torgny Hansson, rekryterande chef
tfn: +46 31 794 8663

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.