Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-08-20

Webtjänst för Corporate Responsibility -index

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Att göra en praktisk tillämpning av CR-index för små och medelstora företag.

Den teoretiska grunden är framtagen och utprovad tidigare.

Syftet med tjänsten är att ge företag en inkörsport att börja arbeta med ansvarstagande för sin verksamhet. För att konstruktivt driva ett CR-arbete behöver ledningen mätverktyg som visar hur man står i förhållande till andra och hur man förbättras och utvecklas.

Detta kommer bli en kostnadsfri webtjänst med syftet att få så många små och medelstora företag, SMB-företag, som möjligt att få upp ögonen för och inleda sitt arbete med CR.

www.crindex.se skall utvecklas i PHP med AJAX och ha koppling mot ett programvarupaket för beräkning av PCA (Principalkomponentanalys).

En MySQL databas kommer lagra resultat och bygga upp refernsdata för index-beräkningen. Säker användarhantering skall tillämpas där företagens identitet skyddas.

Jobbet omfattar alla utvecklingsfaserna med analys, specificering, programmering och testning.

GreenIT är ett konsultföretag inom miljö och ansvarsfrågor. Du kommer att arbeta med fria händer mot ett väl definierat mål.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.