Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-12-08

Marknadsundersökning/analys

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I ett antal definierade länder göra en genomlysning av potentialen för av företaget producerade produkter.
1. Total markndaspotential
2. Identifiering av inom området stora kunder
3. Identifiering av underleverantörer
4. Av ovan punkter identifiering av organisationer och inköpsmönster samt nyckelroller/personer
5. Identifiering och analys av logistik och distributionskanaler för resp land
6. För resp land göra en konkurrentanalys

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.