Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-03-02

Energianalys av fabrik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Uppdraget är att genomföra nulägesanalys, slutsatser och rekommendationer till förbättringar inom området energiförbrukning.

Den första delen i uppdraget är en nulägesanalys inom följande områden:

1. Genomföra en kartläggning av elförbrukningen på följande enheter:
• Producerande maskiner (Sågar, fräsar, lackeringsline, etc.)
• Katalysatorn (Rening av lösningsmedel)
• Fastighet (Belysning, fläktar, motorvärmare, etc.)

2. Genomföra en kartläggning av luftflöden i samtliga till- och frånluftsaggregat.

3. Genomföra en kartläggning uppvärmningen av fastigheten.

Utifrån nulägesanalysen dra diverse slutsatser, samt ta fram rekommendationer och förslag på förbättringar inom följande områden:

• Minskning av den totala elförbrukningen.
• Beskrivning av luftflöden i fabriken och vad dessa kan användas till.
• Kartläggning och förslag på uppvärmningssystem för fastigheten (Bergvärme, fjärrvärme, luftåtervinning, etc. i förhållande till nuvarande system).

Utöver detta vill få en genomlysning av vår katalysator. Katalysatorn används för rening av våra lösningsmedelsbaserade färger. Detta bedöms i dagsläget kostsamt (elförbrukning, service, underhåll, etc.), varför det är viktigt att få en detaljerad beskrivning av katalysatorns samtliga kostnader.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.