Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-03-29

Konvertering och uppgradering av diabetessimulator till onlineversion

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
IT-stöd för diabetesfamiljer

DiabIT är namnet på ett forskningsprojekt i samarbete mellan Hälsouniversitetet och Institutionen för datavetenskap i Linköping. Projektet har målet att utveckla ett IT-stöd för diabetesfamiljer och deras resurspersoner, t.ex. vårdpersonal. Tanken är att de via en patientportal på Internet ska kunna välja olika vägar för att få information, kunskap och förståelse kring diabetes.

DiabIT-simulatorn

I portalen kommer en diabetessimulator, DiabIT-simulatorn, att ingå. Sedan tidigare finns diabetessimulatorn Särimner, som utvecklades vid LiU för något tiotal år sedan. Särimner var en sorts datoriserad försökskanin som man utsatte för olika sätt att äta, motionera ta insulininjektioner och resultatet visualiserades med en bl.a. en blodsockerkurva. Tanken var att diabetiker, anhöriga och vårdpersonal kunde ha nytta av att träna insulinbehandling av diabetes ungefär som piloter tränar flygning i en simulator ¿ man kunde göra allvarliga men lärorika misstag utan att riskera obehagliga följder i verkligheten. DiabIT-simulatorn bygger helt på Särimner, men behöver konverteras till att köras online i patientportalen samt uppgraderas med sådant som användarna ser nytta med.

Bakgrund

Särimner utvecklades i slutet av 1980-talet, då persondatorn IBM-PC var relativt ny och möjligheten att använda avancerade datorprogram med enkla gränsnitt för privatpersoner var ännu oprövad. Den första Särimner gjordes i Borlands TurboPascal v 3. Program på den tiden distribuerades uteslutande på disketter.

Särimner blev unik i sitt slag, men hittade inte riktigt sin plats. Vårdgivarna var ovana att använda pedagogiska åtgärder i förebyggande syfte (man ägnar sig normalt åt teknologiska åtgärder i korrigerande syfte). Läkemedelsindustrin var också frågande, där traditionen varit att utbilda läkare som i sin tur utbildade patienterna, och man kände att en simulator var en alltför oprövad lösning. Läromedelsföretag sålde ännu uteslutande böcker, och dataspelsföretag skulle inte komma att existera på många år ännu.

För några år sedan användes Särimner som beslutsstöd kring Typ 2 diabetes och fetma. Simulatorn uppgraderades då i Borlands Delphi 1, för Windows 3. Istället för att välja menyalternativ och mata in siffror, gjorde man drag-and-drop på symboler för måltider, insulin och motion till tidsaxeln i diagrammet.

Exjobbet

Vidareutvecklingen av simulatorn sker i samarbete med användare. Vi kommer att ha ett antal användarträffar från och med mars där vi diskuterar vad användarna har nytta av och hur gränssnittet kan bli lätt att använda. De kommer också att få testa prototyper under processens gång.

Preliminärt är planen att utföra exjobbet i tre steg:

1. Konvertering till Java

för att DiabIT-simulatorn ska gå att köra över internet.

2. Utformning och implementering av måltidsgränssnitt

Idag anges varje måltid med antal kalorier, % snabba- resp långsamma kolhydrater, % fett och % protein. Tanken är att en användare framöver ska kunna sätta samman måltiderna genom att välja livsmedel ur en buffé eller ett skafferi el dyl. Man behöver då inte ha detaljkunskaper om olika måltider, utan om man väljer potatis, köttbullar, sås, morötter och ett glas mjölk räknar programmet automatiskt ut energimängd och sammansättning av kolhydrater, fett och protein. Ett lämpligt gränssnitt för detta designas och implementeras, med ett par olika livsmedel som exempel. Det finns idag dietprogram som fungerar liknande och som man kan jämföra med.

3. Anskaffning, organisation och presentation av livsmedelsdata

Till simulatorn kopplas sedan en större databas med livsmedelsdata (Livsmedelsverket har data som man får kopiera om källan uppges). Denna eller liknande databas anpassas till måltidsgränssnittet ovan.

Befintlig programvara i Särimner

Särimner består av 6 filer med subrutiner som kompileras separat, samt ett huvudprogram. Programspråket är Borlands Delphi 1, som är Pascalbaserat och stöder

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.