Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-11

Processorientering i Vägverket

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Ge bättre kunskap om hur Vägverkets processorientering går att jämföra med andra företag eller statliga verk.

Bakgrund
Vägverket jobbar processorienterat och har sedan snart fyra år en modell för att öka kundorientering, helhetssyn och effektivitet i Vägverkets ledningssystem. Övergripande jämförelser av Vägverket och andra myndigheter har gjorts av Statens kvalitets- och kompetensråd (KKR, numer en del av myndigheten VERVA) och kan användas som underlag.

Arbetets innehåll
Att jämför Vägverkets processorientering med en eller flera andra organisationer samt komma med förbättringsförslag. Vi har inget färdigt förslag på organisation att jämföra med.

Metod
Dokumentgranskning, intervjuer, följt av en analys. Förslag till åtgärder för att Vägverket ska bli bättre.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.