Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-01

Rekrytering av personal

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inledning
Utepedagogik AB Sverige startades 2003 av Joel Fänge. Företagets säte finns i Stockholm med kontor vid St: Eriksplan. Företaget har idag en heltidsanställd samt ca 40 projektanställda under sommarverksamheten. Företaget bedriver kolloverksamhet under sommartid på tre olika gårdar i Sverige. Vässarö kollogård ligger i Stockholms norra skärgård, Stensund Kollogård ligger i Trosa och Rävhagens kollogård ligger utanför Visby på Gotland. På anläggningarna bedrivs totalt sex stycken kollon varav tre är äventyrskollo och de andra är teater, paddling och seglingskollo. Inför sommaren 2007 har företaget kapacitet att ta emot ca 700 barn.

Företagets personalpolicy
Utepedagogiks främsta tillgång är medarbetarna och deras kompetens. Medarbetarskapet har sin utgångspunkt i individen och ska kännetecknas av ansvar, engagemang, öppenhet, lojalitet, initiativrikedom och flexibilitet. Ledarskapet ska bedrivas i dialog med medarbetarna och uppmuntra delaktighet och samverkan. Utbildning och utveckling är viktiga hörnstenar i Utepedagogiks personalpolicy och vi arbetar långsiktigt med att vidareutbilda personal och rekryterar även praktikanter. Utepedagogik strävar efter att ha en bred personalstyrka som har erfarenheter från många olika branscher såsom sjukvården, militären, skolan och teatern. Genom att rekrytera personal med olika bakgrund breddas och utvecklas företaget positivt. Utepedagogik tror på att arbeta med kolloledare som har en dokumenterad studie och arbetslivserfarenhet av barn och ungdomar inom olika områden.
Utepedagogiks mål är att anställa pedagogisk utbildad alternativt kompetent och erfaren personal. För att uppnå detta mål satsar Utepedagogik på att ha en professionell rekryteringsprocess med flera delmoment som företaget nu vill ha hjälp med att utföra, utvärdera och utveckla.

Uppdraget
Ditt uppdrag är att vara rekryteringsansvarig under perioden januari-februari 2007. I uppdraget ligger dels att praktiskt genomföra de olika delarna av rekryteringen men även att kritiskt granska rekryteringsprocessen i stort och ge förslag till förbättringar. Till verksamheten 2007 behöver företaget ca 25 -30 medarbetare inom olika områden så som: kolloföreståndare, kolloledare, kolloadministratörer, kollokockar samt praktikanter. Vår rekryteringsprocess består av följande delar: annonsering, inläsning, katalogisering, sortering av urval, intervjuer, rekryteringshelg samt utvärdering.
Vi ser gärna att du som tar dig an detta uppdrag är ansvarstagande, utåtriktad, drivande och organiserad. Du har lätt för att samarbeta samtidigt som du kan arbeta självständigt, ta egna initiativ och har förmåga att prioritera. Du har en prestigelös hållning och är kommunikativ. Du är trygg i dig själv och har en personlig mognad. Du behöver vara strukturerad och ha datavana. Det är viktigt att du kan ta och ge feedback samt ha ambitionen och viljan att utveckla verksamheten tillsammans med oss. Under uppdraget kommer du ha en handledare som bistår dig i samtliga faser i rekryteringen.


Företagets pedagogiska idé
Utepedagogik lägger stor vikt vid att barnen ska få möjlighet att vistas och utvecklas i en trygg, kvalitativ och stimulerande miljö. Verksamheten ska drivas av utbildad personal med en bred kompetens som utgör goda förebilder. Utepedagogik strävar efter att vara en motpol till dagens samhälle där allt fler färdigproducerade lösningar sprids via TV och massmedia och som hämmar barnens kreativitet och inlärningsförmåga. Genom att låta barnen använda alla sinnen i olika aktiviteter skapas kreativa lösningar och ökar barnens förståelse. Massmedia och TV sprider idag även ut tydliga könsroller som Utepedagogik vill motverka. Genom att ständigt diskutera och problematisera ämnen som sexualitet, manligt och kvinnligt hoppas de kunna ge barnen ett annat synsätt än vad media sänder ut. Utepedagogik lägger även stor vikt vid avkoppling och avstressande aktiviteter, något som de anser att barnens samhälle idag saknar.

Om ni fin

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.