Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-01

Linuxdator för datorinsamling, kontroll m m

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi tittar på system, både fasta och mobila, för datainsamling och kontroll. Hårdvarumässigt är dessa uppbyggda kring PC/104 system och mjukvarumässigt på Linux. Utveckling av mjukvara sker i c++ och laddas ner till PC/104 systemet via internet. Just nu tittar vi på ett hårdvarusystem som heter Elektra, som har särskllt många I/O möjligheter, är mycket kompakt, etc. Tanken är att detta skall kunna vara stationärt för olika mätstationer som seismografter, infraljudstationer, m m, men också kunna användas i mobila applikationer som små hjulgående fordon och flygplan, UAV-er. Utrustad med olika typer av instrument, t ex en spektrometer skulle då farkosten kunna ta sig fram på ställen där man normalt inte färdas så lätt och i anslutning till områden med personfara, t ex hög radioaktivitet.

Eftersom detta system är nytt så blir uppgiften först att undersöka systemets potential, utvärdera detta och i en möjlighetsstudie genomföra en förenklad applikation. Detta kan utgå från befintligt system med en GPS mottagare och sedan bygga vidare med spektrometer, m m. Ett första steg kan vara att automatiskt logga spektra som funktion av GPS-koordinater, sedan leta max/min och optimera en kartläggning.

Projektet kräver intresse för datorer, mätsystem och mätteknik. Kunskaper i c-programering och förtrogenhet med Linux är nödvändiga.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.