Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-19

Marknadsplanering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
ToWe Elektronik AB är ett mindre företag inom elektronikbranschen. Kunder är vanligtvis industriföretag. Företaget analyserar kundens behov, identifierar i dialog med kunden krav på styr/reglerutrustning, designar en lösning och svarar för tillverkning av styr/reglermodulen. Tillverkningsserierna är små till medelkorta. Företagets tillverkning är således normalt tillverkning av kundunika lösningar.

ToWe AB har också utvecklat en produkt för övervakning och larm, där produkten är av mera generell natur. Detta innebär att produkten kan användas för att övervaka ”vad som helst”, registrera händelser eller variabelförändringar samt vid definierade (oönskade) förändringar sända larm i form av ett klartextmeddelande till t.ex. angivna mobilnummer.

Produkten kan tillverkas till låg kostnad och säljas till attraktivt pris. Driftkostnaderna för system i drift är mycket låga.

Några praktiska tillämpningsområden har identifierats, men det finns anledning tro att produkten skulle ge en överlägsen lösning på många områden, där fjärrövervakning är önskvärd men där kostnaderna tidigare varit ett hinder.

Mot ovanstående bakgrund är ToWe AB intresserat av att låta genomföra examensarbete:

Marknadsplanering. Beskriva och värdera olika alternativ för marknadsföring av produkten, samt givet faktiska omständigheter lämna rekommendation.

För ytterligare information om företaget, se hemsidan, www. towe.se.

Kontaktperson på företaget är VD Tomas Wenell, 07 06 22 30 45; mail adress [email protected].


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.