Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-05-23

Utveckling av ett centralt annonssystem till ett existerande portalmotorsystem.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
==Uppgift==
Denna uppgift går ut på att ta fram ett innovativt system för att skapa och publicera annonser av olika typer på det portalsystem som finns idag.
Förutom att skapa gränssnitt för att lägga till och hantera annonspaket, ska även funktionalitet för fakturering, statistik och möjlighet att ha ett flertal olika annonseringsupplägg.

==Kompetensprofil==
Den existerande portallösningen är idag uppbyggd runt PHP och MySQL, så att vara väl insatt i dessa två tekniker är ett krav. Till detta kommer även ett önskat krav på att åtminstone grundläggande erfarenhet av XSL/XSLT.

Vi har en extern designer så HTML och CSS-kunskaper är ej ett krav men klart meriterande. Med andra ord finns möjligheter att arbeta med själva designen av produkten om så önskas.

==Om MindValue==
MindValue startades som ett projekt på Chalmers School of Entrepreneurship i början av 2006 och bolagiserades i början av 2007. Vi har som vision att tillhandahålla webbaserade tjänster i form av säker autenticering, medlemshantering samt att underlätta åtkomst till
specifika målgrupper.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.