Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-24

4 exjobbsområden: integrering av deformerbara strängar, ytor och kroppar i PhysX samt applikationsundersökning, systemutveckling och design därinom.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Craft Animations erhöll nyligen forskningmedel för ett projekt i samarbete med CTH och KTH.
Projektet innefattar deformerbara strängar, ytor och kroppar. Tänkbara exjobb finns sålunda inom följande områden:

- Integrering i PhysX för realtidsapplikationer och nästa generations fysikmotorverktyg.
- Modifiering av cloth-simulator
- Böjbara fågelfjädrar och andra elastiska ytor
- Undersökning av ytoptimering och kollisionsdetektion för deformerbara kroppar
- Modulbaserad Systemutveckling
- Systeminterface för PhysX
- Design av användarinterface
- Kollisionsdeformationer genom plastiska volymsdeformationer
- Kollisionsdeformationer genom plastiska ytdeformationer
- Realistisk däckkompression för simulerade bilar

Projektet startar i början av September och första fasen kommer pågå i ca 8 månader. Mao kan examensarbeten påbörjas fom september 2007.

Är du intresserad så meddela oss när du kan starta exjobbet och vad du är intresserad av. Glöm inte att skicka med CV och personligt brev.
Vi kommer sedan kalla några på intervju under juni, juli och augusti. Dessförinnan skickas också mer detaljerade beskrivningar till er.


Kompetens:
Fyra områden eftersöks beroende på val av examensarbete:
- Teknisk Fysik
- Grafikprogrammering
- Systemutveckling
- Användarinterface
Samtliga sökande måste emellertid ha god programmeringsvana, gärna C++.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.