Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-03-04

Outsourcing – Vad innebär det för ASSA AB?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
ASSA utvecklar lås och integrerade säkerhetssystem för dörrmiljöer. ASSA är Sveriges ledande leverantör av lås- och säkerhetslösningar till såväl proffskunder som konsumentkunder. Våra produkter kännetecknas av kvalitet, säkerhet och design. ASSA omsatte år 2006 cirka 930 MSEK med hjälp av drygt 400 medarbetare. Produktionen är förlagd till Eskilstuna och Lycksele med säljkontor i Umeå, Sundsvall, Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och Malmö.

ASSA ingår i ASSA ABLOY-koncernen som är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. Koncernen har över 30 000 anställda och en omsättning på över 31 miljarder SEK.

Problembeskrivning
Affärsenhet Cylinder står inför en stor produktionsförändring de kommande 2 åren. Äldre produkter tillsammans med maskiner fasas ut eller läggs ut/flyttas till lågkostnadsländer. Dessa förutsättningar ställer nya krav på organisationen att kunna hantera en kraftigt ökat inflöde av externa producerade komponenter. Idag är organisationen främst anpassad för att hantera internt producerade komponenter.

Syfte och delmål
Syftet med arbetet är att analysera följderna av outsourcing samt ge förslag på hur affärsenhet Cylinder kan minimera riskerna vid framtida Outsourcing projekt.

Delmål
- Nulägesanalys av befintlig process samt förbättringsförslag över rutiner/roller/ansvar för den organisation som ansvarar för inflödet av inköpta komponenter
- Kvalitetssäkring/Informationsflöden, hur säkerställs detta?
- Benchmarking på minst 2 tillverkande företag
Lämplig bakgrund
Maskinteknik 180/200 poäng med inriktning produktion och/eller logistik, Industriell ekonomi 180/200 poäng med inriktning produktion och/eller logistik.

Språk
Svenska

Startdatum
3 september

Antal studenter
2

Område
Produktion och logistik

Kontakt
Avdelningen för Produktionsteknik, affärsenhet Cylinder


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.