Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-22

Miljö- och marknadsekonomiskt korrekta alternativ för värme- & kylproduktion (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
en för konkurrerande uppvärmning.
•En bättre marknads- och miljöekonomi finns i alternativen med kraftvärmeproduktion i kombination med högeffektiva värme¬pumpar. Särskilt om de har anpassade framlednings¬temperaturer på den kalla och varma sidan (flytande förångning och kondensering)?
MDH kanske kan se över förutsättningarna för att bredda möjligheterna att använda olika bränslealternativ. Det huvudsakliga problem som kvarstår är att åstadkomma en motor som under längre tider kan drivas med olika former av biobränslen med låg risk för driftavbrott.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.