Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-03

Miljöanalys för SBS VECON

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
SBS Entreprenad AB och VECON är två Göteborgsföretag som båda under 2006 och 2007 har blivit uppköpta för att nu ingå i Veidekke. Juridiskt sätt kommer det av vara enskilda juridiska personer under hela 2007 och bilda en gemensam juridisk person först 2008. Under 2007 har de båda bolagen fusionerats och nu till årsskiftet 2007/2008 så kommer ett nytt verksamhetssystem att tas i bruk. För att detta skall ske på ett så bra sätt som möjligt behövs en miljöutredning utav båda företagen. SBS har gjort detta tidigare (1998) med en kompletterande miljöutredning 2003. VECON har ingen gammal utredning att ta med in i den nya. SBS är certifierade enligt ISO 9001 och 14001, medan VECON jobbar efter ett system som har tagits med från ett certifierat byggföretag (certifiering 1995). Ur detta system har valda delar tagit ut. Idag har vi ingen gemensam bild över de miljöaspekter som företagen har ihop.

Det som vi vill åstadkomma är att få en tydlig bild över våra miljöaspekter i det nya företaget. För att i samband med detta kunna titta på vad företaget skulle kunna göra för ex. minska klimatpåverkan och öka kundnytta. Viktigt att få en känsla för miljöpåverkan inför för det nya verksamhetssystemet som vi skall sjösätta vid årsskiftet.

Projektet innebär att belysa och gå igenom de miljöaspekter som vartdera företag har idag genom att begära in underlag från leverantörer, avfallsentreprenörer, respektive företag, arbetsplatsbesök mm.
Resultat:
1. Fullständig redovisning av miljöaspekterna
2. Analys av dagssituationen
3. Förslag på förbättringsmål för SBS VECON år (2008, 2009, 2010).

En analys av arbetssättet i företaget och rekommendation av hur man i framtiden kan revidera miljöaspekterna kan också ingå.

Avgränsningar görs i samråd med företaget


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.