Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-08-27

Ett riktigt ingenjörsprojekt!

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Är du en ingenjör uti fingerspetsarna? Då har vi på Industriell miljöteknik, Linköpings universitet, ett roligt och samtidigt utmanade examensarbete för dig.

Hantering av avfall är en starkt växande bransch i Sverige och i övriga Europa. Utvecklingen går mot en ökad, mer högkvalitativ återvinning men ska denna positiva trend fortsätta måste systemen för insamling och sortering av avfallet ständigt förbättras.

I Sverige har bemannade återvinningscentraler (ÅVC:er) en nyckelroll i omhändertagandet av hushållsavfall. Det finns idag över 700 ÅVC:er i landet till vilka kommuninvånare tar sitt grovavfall för sortering. Insamlingen av avfallet fungerar överlag bra på dessa anläggningar men det finns fortfarande en stor potential till ytterligare förbättringar. Ett hinder för ett effektivt utvecklingsarbete på ÅVC:er är att det saknas en metod för att rutinmässigt mäta, kontrollera hur pass väl avfallet sorteras. I det här examensarbetet kommer du att få vara med om att utveckla en sådan metod utifrån både teoretiska och praktiska ställningstaganden. För att metoden ska bli användbar måste den förutom att ge tillförlitliga resultat även vara snabb och enkel att använda – egenskaper som ofta inte är helt enkla att kombinera. Du kommer även att få testa och utvärdera metoden i praktiken genom pilotförsök på ÅVC:er.

Arbetet kan påbörjas omgående, eller efter överenskommelse, och motsvarar ett examensarbete på civilingenjörsnivå (20 poäng). Ersättning för arbetet kommer att utgå.

Är du intresserad vill vi att du kontaktar oss på Industriell miljöteknik (IEI), Linköpings universitet, se kontaktuppgifter nedan.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.