Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-30

Marknadsundersökning - behov av Miljötaxi

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Scandic Swania bedriver hotellverksamhet med stor andel internationella gäster. De bedriver idag både restaurang och hotell med en stark miljö inriktning och fokus. Miljöarbetet och policyn genomsyrar hela affärsverksamheten.

Scandic Swania i Trollhättan har höga miljöambitioner och arbetar för att göra det så lätt som möjligt för kunden att göra miljöriktiga val. Även kundens transporter till och från hotellet anser man ingår i servicen.

Uppgift:
Den aktuella uppgiften innebär att undersöka om det finns behov/efterfrågan hos deras kunder på en miljötaxihållplats utanför entrén för att enkelt kunna göra ett miljöriktigt val. Uppgiften utförs förslagsvis med hjälp av enkätundersökningar och eventuellt kortare intervjuer av kunder samt analys av resultatet.

Slutgiltig utformning av uppgiften görs i samråd mellan hotellet och studenterna, då det kan finnas utrymme för fler frågeställningar, beroende på tillgång på tid och ramar för projektet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.