Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Medicinsk molekylär imaging baserad på masspektrometri

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Projektarbete/mastersavhandling.

Det kommer att bli plats för en student som vill medverka i utveckling av ny metodik för framställning av medicinska bilder baserad på masspektrometri. ToF-SIMS avbildande masspektrometri kan identifiera och lokalisera såväl organiska som oorganiska ämnen i kroppsvävnad utan behov av prob eller antikropp. I projektet etableras ToF-SIMS som en viktig forskningsmetod inom medicinen. Dessutom används ett optimerat ToF-SIMS-protokoll för att studera utvecklingen av den kemiska anatomin vid sjukdom och mjukvara utvecklas för datorstödd analys av kliniska prov.

Beroende på studentens intresse och utbildning kan examensarbetet inriktas mot analytisk kemi (provpreparation och analys av masspektra), biomedicin (undersökning av biokemin i normal och sjuk vävnad med ny metodik) eller bioinformatik (framställning och användning av mjukvara för tolkning av masspektra och bilder). Beroende på vald inriktning kan resor till samarbetande laboratorier krävas. Examensarbetet avslutas som brukligt med en skriftlig rapport och en muntlig redovisning. Sannolikt kommer dessutom resultaten att publiceras i en internationell tidskrift, och studenten blir då med- eller eventuellt huvudförfattare beroende på arbetsinsats. En del studenter vid vår avdelning har blivit doktorander efter avslutat examensarbete.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.