Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-04-07

Produktutveckling, konstruktion för ökad användarvänlighet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Orwak utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för sortering, komprimering och återvinning. Vi ger våra kunder möjlighet till en kostnadseffektiv och miljömässigt riktig hantering av restprodukter. Orwak är starkt exportorienterat, då cirka 85 % av de producerade maskinerna säljs på utländska marknader.

Bakgrund: Orwak tillhandahåller ett brett sortiment av balpressar och avfallskomprimatorer i olika storlekar och med varierande presskraft. Balpressarna används främst till komprimering av förpackningsmaterial som wellpapp, kartong och mjukplast. Dessa restmaterial är i okomprimerad form volyminösa och platskrävande, men Orwaks balpressar omvandlar dem snabbt till kompakta balar. Maskinerna är säkra och lätta att använda, men alla balpressarna har en gemensam funktion, som vi tror kan förenklas ytterligare. För att bibehålla komprimeringseffekten av materialet binds balarna samman med plastband. Denna balbindning sker manuellt och efter urbalningen måste nya band dras fram och fästas för hand så att maskinen förbereds för nästa bal. Användarstudier visar att det är en prioriterad fråga att förenkla balbindningsmomentet.

Uppdrag: Uppdragstagaren ska självständigt och kreativt utarbeta en realistisk lösning på hur balbindningsproceduren kan förenklas utan att helt automatiseras. En helautomatiserad balbindning är en omfattande och kostsam funktion, som skulle försätta balpressarna i ett ogynnsamt prisläge. Konstruktionen ska därmed vara realistisk och genomförbar både ur tekniskt och ekonomiskt perspektiv.

Mål: Det önskade resultatet av projektet är en konstruktion, som förenklar balbindningsmomentet hos Orwaks balpressar.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.