Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Grön IT

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Analys, metodarbete

Uppdrag
Grön IT hamnar allt mer i fokus i media. Uppdraget går ut på att analysera hur inköp, användningssätt och återvinning av IT-utrustning kan göras mer miljövänligt i Linköpings kommun. Undersökning och kartläggning av andra organisationer som agerat för Grön IT. Finns den ”goda förebilden”? Vilka olika miljöaspekter bör man ta hänsyn till vid upphandling och vilka är viktigast? Hur går man tillväga för att få användare av IT att ändra beteendemönster och få acceptans till en miljöanpassad hantering?

Målet med examensjobbet är att utreda och ge förslag till en tänkt strategi avseende Grön IT för Linköpings kommun.

Arbetet förväntas innefatta undersökning, kartläggning, slutrapport med förslag.


Om LKDATA
LKDATA är affärsområdet för IT och kommunikation i Linköpings kommun. Vår affärsidé är att stödja och utveckla våra kunders verksamhet genom att kombinera kunskap om informationsteknologi och kunskap om kommunal verksamhet.
Med hög kompetens hos våra medarbetare samt unik kunskap om kommunens verksamhet, kan vi se till att våra kunder kan koncentrera resurserna på sin kärnverksamhet.

LKDATA:s primärmarknad är förvaltning, resultatenheter, bolag, stiftelser m.m. inom Linköpings kommun. Sekundärmarknaden är företag med stark anknytning till
primärmarknad samt övrig offentlig verksamhet inom Östergötland. LKDATA har ansvar för en av länets största IT-miljöer som bl.a. består av 130 fysiska servrar, 65 virtuella servrar, 45 TB lagring, 8000 administrativa konton, 21 000 elevkonton, 7 000 datorklienter och ansvarar för ca 4 100 telefonianknytningar. LKDATA:s servicedesk hanterar årligen ca 25 000 ärenden
LKDATA tillhandahåller även specifika konsulttjänster för verksamhetsutveckling, projektledning, webbteknik m.m  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.