Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-29

Demonstrator för tjänstebaserade krisledningssystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) söker två till fyra personer från C- eller D-linjen som vill genomföra utmanande examensarbete i spännande miljö. Uppgiften är huvudsakligen att utveckla en demonstrator av ett tjänstebaserat ledningsstöd för distribuerad krishantering. För att lyckas med examensarbetet bör ni besitta följande kompetenser:
* Goda kunskaper i applikationsutveckling och programmering.
* Kunskap i C# och Microsoft .NET framework, speciellt ADO.NET.
* Goda kunskaper om tjänstebaserade system och arkitektur, exempelvis SOA.
* Intresse och känsla för att skapa ”snygga” system.

Den applikation som ni kommer att utveckla ska användas för att påvisa hur tjänstebaserade ledningssystem kan nyttjas för att stödja lokal krishantering. Krishantering i lokalsamhället bygger i hög utsträckning på samverkan mellan ett antal aktörer. Så här långt har möjligheten att integrera olika informationssystem i syfte att nyttja befintlig information och existerade resurser varit begränsade. Applikationen skall även kunna nyttja data från källor så som befintliga tjänster på Internet, organisationers informationssystem, övervakningskameror, GPS-positioner, och videokameror. Inom området kommer FOI att behöva rekrytera personal inom kort. Examensarbetet ingår i projektet ”Tjänstebaserad distribuerad krisledningsfunktion för lokalsamhället” vars syfte är att påvisa hur
tjänstebaserade system dynamiskt kan konfigureras för att hantera den uppkomna situationen. I detta ingår behovet av att kunna dela lägesinformation och att förmågor kan avropas.

FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning, metod- och teknikutveckling samt utredning till nytta för försvar och säkerhet. FOI är Sveriges största forskningsinstitut med cirka 1000 anställda i Stockholm, Umeå och Linköping. Vår forskning är riktad företrädesvis mot Försvarsmakten men även mot civila myndigheter, samhällsviktiga organisationer och funktioner. Vi samverkar internationellt med forskningsorganisationer i ett flertal länder samt nationellt med universitet och högskolor. Att arbeta på FOI innebär ett omväxlande arbete med stor grad av frihet och krav på egna initiativ och hög kompetens. Oftast är projekten ganska små och av varierad karaktär. En del projekt mot Förvarsmakten är klassificerade som hemliga och andra projekt mot myndigheter eller vissa civila företag är öppna. I det flesta projekt krävs någon form utveckling av mjukvara för att demonstrera koncept, vidareutveckla en produkt eller för granskning av säkerhetslösningar på detaljnivå. I arbetet kan det förekomma en del resor inom Sverige och utomlands.

Ni måste vara svenska medborgare för att få arbeta på FOI. Arbetet är förlagt till Linköping men något kortare tjänsteuppdrag kan förekomma. Det finns ingen sista ansökningsdag för examensarbetet och eventuella intervjuer kommer att ske fortlöpande.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.