Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-12-01

MARE - MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
per, elektronikskrot, farligt avfall, kemikalier och övrigt verksamhetsavfall. Inom koncernens verksamhet ryms dessutom internationell handel med stål, metaller och olja.

Sedan 1939 då Sten A Olsson Metallprodukter bildades så har vi haft en löpande utveckling som bygger på långsiktigt samarbete mellan många parter. Bredden inom Stena är vår styrka, som dessutom ständigt måste utvecklas, men idag så sker utvecklingen inte bara genom processteknik, utan även genom globalisering, EU-direktiv och politiska beslut. Stena vill genom sin verksamhet stödja och utveckla svensk industri till en miljöriktig hantering inom många områden.

Vi har därför under de senaste åren ökat antal produkter som går genom våra processer, vilket ger att våra resproduktflöden både ökat och blivit mer komplexa.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.