Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-14

Utredning kring omfattningen av fossilvärmda fastigheter liksom fastigheter med vattenburen el respektive direktverkande el i Uddevalla kommun.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Inom kommunens energiplaneringsarbete finns behov av ytterligare kunskap kring ovanstående rubrik.

De data som finns att arbeta med är sotar- och fjärrvärmeregister, anmälda installationer av värmepumpar samt anmälda byten av värmekällor. Resterande fastigheter där osäkerhet kvarstår om uppvärminingsalternativ kan det bli aktuellt med enkäter i någon form. Tanken är sedan att denna databas ska kunna kopplas till en GIS karta för att möjliggöra områdesvisa och riktade satsningar inom energiområdet.

Uddevalla kommun är sedan 2004 EMAS registrerade.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.