Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-01-03

Examensarbete/C/D-uppsats:Utveckling av verksamhet inom Internetförsäljning (FP/AP)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nyckelord: företagsekonomi, marknadsföring, omvärldsanalys, informatik, datateknik

Bakgrund
LOKE AB är ett företag som är verksamt inom försäljning och produktionsutveckling av tekniska lösningar som exempelvis kamerasystem, elektrohydraulik, övervaknings- och backkameror samt andra komponenter och applikationer för användning i IT-sammanhang. Företaget är beläget i Skinnskatteberg i Västmanland men är verksamt i större delen av Mellansverige, både i B-2-B- och i B-2-C-genren. Eftersom försäljning av tekniska lösningar blir allt mindre lokal på grund av att en tydlig ökning av försäljning via Internet, övervägs nu en större satsning på utvecklande av en ändamålsenlig webbshop.

Uppdrag
LOKE AB’s Hemsidor domänerna loke.nu, loke.se, cctv.se, samt backkameror.se skall samordnas och sökmotoroptimeras för bästa tänkbara marknadsföring på Internet. Här gäller det att vara uppdaterad så att bästa resultat uppnås: Sökord, spegelsidor, taggar, länkar mellan sidorna, ”fula trix”, effektiv registrering etc. Målet är naturligtvis att slussa in så många presumtiva kunder som möjligt till loke.se, för att därmed kunna öka försäljningen. Hemsidan för huvuddomänen loke.se skall göras om så att LOKE AB’s profilering blir mer tydlig. Produkterna och tjänsterna som erbjuds på sidan skall beskriva LOKE AB som ett företag med stark förankring i industrin, där hög kvalitet, och också en högre prisnivå råder. Tanken är att också kunna ge kunderna produkter och lösningar i lite lägre prisnivåer, utan att tappa mark som ”seriöst företag”. Det gäller här att finna ett koncept som klart och tydligt ”talar om” att vi har: A-, B-, och C-produkter för en viss produktgrupp; att man helt enkelt får vad man betalar för. De lägre prisnivåerna avser privatkonsumtion och hobby. Dessa är de produkter som troligen bäst lämpar sig för Internetförsäljning. Av erfarenhet vet företaget nämligen att produkterna bör vara relativt enkla och inte allt för dyra i detta medium. På hemsidan loke.se skall en liten webbshop finnas där de enklaste och vanligaste produkterna skall kunna beställas och betalas direkt. Loke.se skall bli ett paradis för ”tekniksuktare” så en hel del ”tips och trix” skall förekomma i form av PDF-filer och gärna också FAQ’s eller liknande. Hur skall arbetet med webbshoppen läggas upp för att efter hand kunna växa?

Uppdragsgivaren söker nu student (er) som har intresse och möjlighet att utreda och implementera hela eller delar av förestående process. Det skulle dessutom vara mycket positivt om utredningen kan beröra andra tänkbara möjligheter som LOKE AB kan ta tillvara på för att utveckla företagets verksamhet framöver.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.