Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-04

Utvärdering av treårigt EU-projekt, intervjuer, foto, sammanställningar mm

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Utvärdering av ett treårigt EU projekt.
Det gäller projektet Town-Net som arbetat inom det offentliga i Karlstadsregionen i tre år, nu är vi i slutspurten och den 31 maj avslutas projektet. Här finns mer info om projektet: http://www.karlstad.se/ko/internationellt/townnet.shtml

Jag ser framför mig någon som kan intervjua några eller samtliga av följande grupper, personer som varit aktiva i projketet och sammanställa det till en rapport:
- Kommuncheferna i Karlstadsregionen. (styrgrupp)
- Kommunalråden (referensgrupp)
- De fyra delprojektledarna
- Projektledningen
- Övriga nyckelpersoner.

Arbetsuppgifter, att tillsammans med projektledningen ta fram frågeunderlag och bästa metod för utvärdering/uppföljning.
Planera och genomföra intervjuerna.
Fota vissa objekt.
Sammanställa resultatet.
Analys av resulatet.
Eventuell trycksak.

Arbetet kan börja omedelbart.
Körkort behövs.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.