Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-05-29

Datauppföljningsprogram till skoglig hemsida, skogsformedling.se (Bollnäs)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi behöver ett nytt uppföljningsprogram till vår nya förmedlings hemsida: www.skogsformedling.se. Vårt nystartade företag: Skogens Personal & Maskin Ring, F:a förmedlar Behov och Resurs inom det Svenska Skogsbruket till våra Kunder.

Resurs kan vara en skoglig personalresurs med specialkompletens, t.ex. en skördarförare med erfarenhet av att köra en Rottne H8 eller en skogsindelare med erfarenhet av att upprätta skogsbruksplaner åt skogsägare.

Behov kan vara skogsentreprenören som söker skördarföraren eller skogsägaren som söker en erfaren indelare.

Kunden kan vara skogsentreprenören som söker skördarföraren eller skogsägaren i behov av indelaren.

Ett datauppföljningsprogram skall kunna sortera mellan Resurs, Behov och Kund. Ta hänsyn till om Resursen vill arbeta, lokalt, regionalt eller riks.

Programmet skall sortera, Skogsplantskolornas plantresurser efter plantproveniensens härkomst, så att den passar hyggets provenienskrav för optimal tillväxt. Hyggeskort med ståndortsdata och naturvårdsbiotopanalys med plats för uppföljningsregistrering av hyggets utvecklingsfaser och skötselinstruktioner.

I ett bra uppföljningsprogram för skogsbruket, skall samtliga Resurs och Behovs frågor ett modernt flerdimenssionelt skogsbruk hanterar, snabbt förmedlas med datateknikens hjälp till Kunden.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.