Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-05-02

Samordning av kommunens varutransporter

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Varbergs kommun har beviljats bidrag från Naturvårdsverket för att genomföra ett klimatinvesteringsprogram som minskar utsläppen av växthusgaser. I programmet ingår 6 åtgärder med fokus på miljöanpassade transporter, hållbar energiförsörjning och information och folkbildning. Programmet startades upp under 2005 och idag är alla åtgärder igång. Läs mer om Varbergs klimp på kommunens hemsida under projekt, http://www2.varberg.se/.

I åtgärden ”Samordning av kommunens varutransporter” finns det uppgifter för 1-2 examensarbetare. Förslag på frågeställningar för examensarbetet är:
- Är det möjligt att göra kommunens distributionscentral mer effektiv med befintliga resurser?

- Vad finns det för möjligheter att samarbete över kommungränserna med inköp och distribution?

- Vilka varugrupper är motiverat att köpa in och distribuera genom kommunens inköpsservice?

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.