Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-05-22

Hur har gymnasieungdomar använt boken om demokrati?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
BAKGRUND
Det heter ofta: ¿ungdomar är inte intresserade av politik eller av hur samhället fungerar¿. I själva verket visar undersökningar att unga vill vara med och påverka, men många saknar kunskap om samhällets uppbyggnad och vart man kan vända sig.

Västra Götalandsregionen arbetar bland annat för att stärka ungas kunskap om det politiska systemet och inflytande över de frågor som regionen hanterar. Som ett led i arbetet har faktaboken Regional demokrati tagits fram, tillsammans med Region Skåne. Boken vill ge svar på frågor som rör demokrati och hur man med kunskap om det politiska systemet kan påverka sin tillvaro.

Tyngdpunkten i boken ligger på den regionala nivån, det vill säga besluts- och ansvarsnivån mellan kommun och stat, där vi i Sverige vanligen har landsting. Västra Götaland och Skåne skiljer sig dock ¿ här finns regioner istället för landsting. Regionerna har ¿ jämfört med landsting ¿ ett utökat ansvar för tillväxt och utveckling, vid sidan av ansvaret för hälso- och sjukvården. I de läroböcker som används i gymnasieskolans samhällskunskapsundervisning står oftast mycket lite om landstingen/regionerna som demokratisk nivå. Boken Regional demokrati är därför avsedd som ett komplement till övriga läromedel.

Boken vänder sig framförallt till studerande på gymnasienivå. I Västra Götalandsregionen har samtliga gymnasieskolor från och med vårterminen 2004 kostnadsfritt kunnat beställa klassuppsättningar av boken.

IDÈ TILL UPPSATS
Inför en eventuell revidering och nytryck av boken behöver vi först veta exempelvis:

Hur har de skolor som beställt boken använt den och hur har det fungerat?
Vad har lärarna respektive eleverna tyckt om boken?
Har de fått ökad kunskap om den demokratiska nivån?
Har lärarna upplevt behov av en lärarhandledning vid sidan av boken?
På vilka andra sätt inhämtar lärarna/eleverna kunskap om landsting/regioner?
Hur behandlas landstingen/regionerna som demokratisk nivå i läromedlen idag?
Och upplevs boken Regional demokrati som relevant i ljuset av den aktuella samhällsdebatt om hur Sverige ska styras?


MER INFORMATION
Besök gärna Västra Götalandsregionens webbplats: http://www.vgregion.se

Vill du titta på boken kan du ladda ner den som
en pdf-fil på http://www.vgregion.se/regionaldemokrati eller beställa den
kostnadsfritt från [email protected]

VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG SÅ BERÄTTAR VI MER!


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.