Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-10-19

Utvärdering av ny metod för att med röntgen bestämma fukthalt i råvara

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Svensk Massa- och pappersindustri tillsammans med svensk trävaruindustri omsätter årligen närmare 200 miljarder SEK. En mycket viktig faktor för lönsamheten i dessa industrigrenar är hur väl råvaran kan utnyttjas. Skulle en snabb och noggrann beröringsfri mätning av skogsråvara i alla förädlingsled införas och återkopplas in i förädlingsprocesserna skulle det kunna innebära en väsentlig utnyttjandeökning, som kan komma att leda till sammanlagda förtjänster på många miljarder för aktörerna i nämda branscher bara i Sverige. I dag är detta endast en dröm, att i alla steg i förädlingsprocessen från timmer och massaved till slutprodukt direkt kunna avläsa innehåll på delprocessråvaran, t.ex. andel vatten, cellulosa, lignin och föroreningar. Den drömmen kan bli verklighet.

Med den beröringsfria och industriellt applicerbara mantexmetoden kan vi tillhandahålla mätutrustninar som kan innebära förverkligandet av denna dröm, i första steget genom att bestämma fukthalt på flis och returpapper. Matexmetoden är en patenterad beröringsfri mätmetod som använder röntgenteknik för att bestämma densitet på och halter av ämnesbeståndsdelar av ett mätobjekt. Ett exempel på ett mätobjektet är ett en träbit. Med denna mätmetod är de med möjligt att avgöra hur stor del av träbiten som är vatten, cellulosa och lignin.

Examensarbetet består i att utvärdera precisionsberoendet för optimalt val av energier vid fukthaltsbestämning av träprodukter med Mantex metoden.

Förutsättningar:
- Två fotonenergier
- Mätobjektet är någon form av trä råvaror ( t.ex. granflis, björkflis eller en alstock)
- Teoretiska attenueringskoefficienter från tabellverk (NIST USA t.ex.,
mjukvara XCOM).

Uppdrag:
Analysera påverkan från felkällor så som pulstal, tjockleksbestämning, vikt, röntgen fotonfluens, detektorkänslighet, beamhardening etc

Analysera mätsystemet teoretiskt och bestäm variationskoefficienten för mätresultatet vid olika val av energikombinationer. Energi intervall 20 till 160 keV.

Vi tror att du/ni läser Teknisk Fysik.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.