Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-26

Smart plombering och märkning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Plombering av utrustningar sker regelmässigt av försvarsmateriel för att garantera att ingen obehörig öppnat eller hanterat utrustning på felaktigt sätt. I många fall är utrustning även märkt med exempelvis typbeteckning och individnummer. Höga krav ställs på bland annat kvalitet, livslängd och för plomberingar även indikationsförmåga.

Ny teknik i form av exempelvis RFID (Radio Frequency Identification), sensorer och elektronik tryckta på papper och plast gör det möjligt att höja säkerheten och skapa ytterligare funktionalitet som höjer användarvärdet av plombering och märkning.

En vision är en smart etikett som på avstånd kan identifiera enheten, larma om felaktig hantering såsom bruten plombering eller att enheten varit utsatt för exempelvis temperatur utanför gräns. Etiketten ska inte gå att ta bort utan att skadas så att plomberingen bryts. Detta ställer stora krav på ingående material och limmer. Examensarbetet omfattar utvärdering av olika tekniker och material utgående från behovsanalyser för att resultera i designförslag för framtidens plombering.

Examensarbetet genomförs lämpligen av 1-2 studerande på någon av linjerna Y, E eller M. Placering vid KE TelekomM i Linköping, lön enligt avtal utgår under anställningstiden 20 veckor för 20p. För att vara anställd vid FMV (Försvarets Materielverk) krävs att du är svensk medborgare. Kontaktperson vid FMV: Christer Afzelius, [email protected], 013-243322.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.