Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-08-22

Förstudie angående samordnad varudistribution till Örebro innerstad

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
I programmet Örebro Miljövård i kapitlet God bebyggd miljö, finns delmålen:* Tung lastbilstrafik i innerstaden ska minska och *Varutransporter i innerstaden ska minska.

Ett projekt för att samordna varutransporterna till innerstaden har inletts hösten 2004. Det finns några tidigare studier angående distributionsvägar i vissa kvarter och om förutsättningar för samordning till kommunala enheter. Likaså har ett demonstrationsprojekt genomförts.

Nuvarande projekt är dock i behov av en förstudie som visar på nuvarande varudistribution till innerstaden; volymer och antal, leveranser av olika godstyper, körtider, körrutter, väntetider vid kaj, leveransvägar,förekommande samordning, åkeriernas arbetsmiljö och effektivitet, speditörernas rutiner och logistik, butikernas behov (ex lagermöjligheter och klockslag för leverans), fastighetsägarnas problem och behov (ex utnyttjande av utrymmen, slitage, säkerhet), butikkedjornas egna distributionssystem.

Datainsamlingen kommer troligen att behöva ske genom enkäter, intervjuer och observationer.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.