Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-02-09

Metodutveckling för vitalitetsmätningar av probiotiska lactobaciller

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Mjölksyrabakterier har länge varit i människans tjänst som förädlare av matprodukter. På senare tid har användningen av laktobaciller utökats i form av probiotiska preparat och produkter där laktobacillen ingår i frystorkat tillstånd.
Probiotiska bakterier såsom laktobaciller påverkar människans hälsotillstånd på flera sätt. Känt sedan länge är att de verkar genom att på ett gynnsamt sätt påverka normalfloran av bakterier och motverka patogena bakterier. På senare tid har det dessutom blivit allt klarare att de har en kanske än större betydelse för vårt hälsotillstånd genom att som immunomodulatorer stimulera vårt immunsystem.
En av förutsättningarna för att en probiotiskt bakterie ska fungera väl är att den frystorkade bakteriekulturen behåller sin vitalitet under lång tid.

Tillsammans med probiotikaföretaget Biogaia AB (Stockholm) vill vi utveckla en ny och snabbare metod för att kunna studera vitaliteten hos frystorkade lactobaciller (mjölksyrabakterier).

Examensarbetet hos oss i DOM-programmet innebär att Du kommer att utveckla metoder för utvärdering av överlevnad och fysiologisk status hos lactobaciller med hjälp av flödescytometry och biofluorescensinmärkning efter att de utsatts för frystorkning, tablettslagning och förvaring

Inom DOM-programmet (Domestisering av MikroOrganismer) vid SLU i Uppsala bedrivs forskning inom områdena fermentation, formulering och säkerhetsvärdering av mikroorganismer för nya tillämpningar inom t.ex. probiotika, biologisk bekämpning, biokonservering och biosanering. Snabbare metoder för att mäta överlevnad efter odling och formulering (efterbehandling och torkning) är därför mycket värdefullt för oss och våra industripartners.

Tycker Du detta låter intressant?

Hör av dig för att få veta mer!

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.